Mô tả dịch vụ Email Dedicated

Email server riêng là giải pháp email dành cho khách hàng không muốn chia sẽ việc sử dụng dịch vụ mail của mình với các khách hàng khác. Cụ thể, SSM cài đặt duy nhất một dịch vụ email trên một máy chủ với IP tĩnh và duy nhất chỉ riêng cho khách hàng cùng với đầy đủ các ứng dụng của hệ thống mail và các yêu cầu của doanh nghiệp.

Các tính năng của webhosting

Tính năng Thông số
Tốc độ nhanh, ổn định, hoạt động 24/7.
Số lượng account mail và mail list. Không giới hạn
Băng thông/tháng Không giới hạn
POP3/SMTP/Webmail
Control Panel quản lý Email cho người quản trị
Thiết lập được dung lượng của từng account mail
Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys
Tự thay đổi mật khẩu
Người quản trị có thể kiểm tra nội dung mail
Dữ liệu được backup định kỳ
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk
Hỗ trợ SSL/td> Có (phải mua thêm)
Giám sát email ra vào hệ thống
Chống Virus và Spam

Các dịch vụ hỗ trợ SSM dành cho khách hàng sử dụng Email Dedicated

Hỗ trợ account giám sát dịch vụ mail, có cảnh báo khi hệ thống mail bị lỗi hoặc không truy cập được.
Miễn phí hỗ trợ quản trị hệ thống mail của khách hàng với số lượng account mail <=20.
Tư vấn sử dụng dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24 x7.
Lưu lượng gửi nhận mail trong hệ thống là không giới hạn.

Bảng giá dịch vụ:

Giảm 10% cho khách hàng đăng ký mới và thanh toán 1 năm.
Giảm 15% cho khách hàng đăng ký mới và thanh toán 2 năm.
Giảm 20% cho khách hàng đăng ký mới và thanh toán 3 năm.

Đặc tính dịch vụ Thông số dịch vụ
Phí cài đặt Miễn phí
Dung lượng lưu trữ 120GB
Ứng dụng quản lý giao dịch mail
Cước hàng tháng 900.000 VNĐ
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
DỊCH VỤ BỔ SUNG ( đồng/tháng)
Bổ sung dung lượng 150.000 / 10 GB 
700.000 / 100 GB
Thanh toán và sử dụng dịch vụ