Báo giá tên miền

Tên miền Việt Nam – Cấp 2

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
*.VN 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ / năm

Tên miền Việt Nam – Cấp 3

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền địa giới hành chính 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ / năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ / năm

Tên miền Quốc Tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.com | .net | .org | .info | .biz | | .eu | .name FREE 230.000 VNĐ / năm
.us | .co.uk 221.000 VNĐ / năm
.tel 337.000 VNĐ / năm
.pro 348.000 VNĐ / năm
.asia 350.000 VNĐ / năm
.com.co | .net.co | .nom.co 422.000 VNĐ / năm
.mobi | .in 443.000 VNĐ / năm
.de 506.000 VNĐ / năm
.bz | .tv | .me 591.000 VNĐ / năm
.co 600.000 VNĐ / năm
.ws | .cc 654.000 VNĐ / năm
.it 823.000 VNĐ / năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw 950.000 VNĐ / năm
.jp 2.237.000 VNĐ / năm
.xxx 2.448.000 VNĐ / năm
Thanh toán và sử dụng dịch vụ